Ogłoszenia Parafialne 3 luty – 10 luty 2019 r.

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa?”. Wtedy rzekł do nich „Z pewnością powiecie mi to przysłowie: „Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”. I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”. (Łk 4, 21-30)

KOLEKTA: Na potrzeby parafii.
Dzisiaj o godzinie 14:30 zapraszamy na popołudniowe nabożeństwo. W modlitwie pamiętajmy o mieszkańcach parafii patronackiej p.w. św. Floriana w Rybniku – Orzepowicach, którzy dzisiaj wspierają duchowo i materialnie budowę naszej świątyni.

1. W poniedziałek o godz. 9:00 w salce katechetycznej spotkanie członków Żywego Różańca. Po Mszy św. wieczornej Wspólnota Rodzin zaprasza do kaplicy na Wieczór Uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem.

2. Od poniedziałku, ze względu na zaplanowane prace wewnątrz kościoła, wszystkie Msze św. w dni powszednie będą odprawiane w kaplicy.

3. W środę po wieczornej Mszy św. zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego.

4. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Po porannej Mszy św. nabożeństwo w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

5. W przyszłą niedzielę kolekta specjalna na budowę naszego kościoła. Od połowy lutego rozpoczną się prace kamieniarskie – kładzenie marmurowej posadzki w prezbiterium, a w następnej kolejności – z płyt granitowych na powierzchni całego kościoła. Dlatego obecnie gromadzimy fundusze na pokrycie tej kosztownej inwestycji.

6. Wolne intencje mszalne w najbliższym czasie: 5.02 (7:00); 6.02 (7:00); 8.02 (7:00); 9.02 (7:00); 12.02 (7:00); 14.02 (7:00); 15.02 (7:00); 16.02 (7:00); 17.02 (10:00 i 11:30).

7. Serdeczne „Bóg zapłać” Paniom i Panom za pomoc w rozbieraniu świątecznej dekoracji w naszym kościele. Dziękujemy również wszystkim osobom (jest to stała „ekipa”), które tradycyjnie w każdą sobotę przychodzą, aby posprzątać kaplicę, salki katechetyczne i przygotować kościół do niedzielnej liturgii. W następną sobotę zapraszamy także nowe osoby do pomocy w sprzątaniu kościoła o godz. 11:00.

8. Parafia organizuje wyjazd dla dzieci w góry (Wisła – Nowa Osada) na sanki podczas ferii zimowych we wtorek 12 lutego. Zapisy po Mszy św. w zakrystii. Koszt przejazdu i gorącego posiłku: dzieci – 20 zł., dorośli opiekunowie – 30 zł.

9. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych. Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 5 zł oraz inne czasopisma: „Miłujcie się”, „Różaniec”, a dla dzieci nowy lutowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”. Polecamy również gazetkę parafialną „Nasza Pani Częstochowska” za dobrowolną ofiarę, w której zamieszczamy tygodniowy harmonogram nabożeństw i nasze ogłoszenia.

10. Jeszcze tylko do końca lutego trwają zapisy na pielgrzymkę do Włoch i Francji w sierpniu 2019 roku „Szlakiem Sanktuariów Maryjnych”, którą organizuje nasza parafia. W planie m.in.: Werona, Mediolan, Turyn, La Salette, Lazurowe Wybrzeże oraz Toskania. Szczegóły na stronie internetowej parafii oraz w gablotce. Serdecznie zapraszamy!

11. Zachęcamy do udziału w III Archidiecezjalnej Pielgrzymce Osób Chorych, Niepełnosprawnych, ich Rodzin i wszystkich chętnych diecezjan do Lourdes (TERMIN: 5-13 maja 2019 r.). Przejazd nastąpi specjalnym pociągiem. Osoby chętne do udziału w pielgrzymce mogą zgłaszać się w kancelarii parafialnej.