Intencje Mszalne 26 kwietnia – 3 maja 2020 r.

NIEDZIELA 26.04.2020 – III NIEDZIELA WIELKANOCNA

7:30 Do Chrystusa Zmartwychwstałego przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Marka Staszek z okazji 51 rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

9:00 Za + Ernesta Polnik (KAPLICA) – transmisja internetowa

10:00 Do Chrystusa Zmartwychwstałego przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Antoniego Oślizlok z okazji 70 rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

11:30 Do Chrystusa Zmartwychwstałego przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Janusza Gruchacz z okazji 60 rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

15:00 Do Chrystusa Zmartwychwstałego przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla rodziców i dziadków Teresy i Janusza Mycer z okazji 40 rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

PONIEDZIAŁEK 27.04.2020 – Dzień powszedni

7:00 I. Za + Bernadettę Krawieczek w 1 rocznicę śmierci
II. Do Chrystusa Zmartwychwstałego przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Lidii Kuśka z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

18:00 Za + Jana Milkowskiego w 7 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców z obu stron

WTOREK 28.04.2020 – Dzień powszedni

7:00 Do Chrystusa Zmartwychwstałego przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i łaskę nawrócenia dla syna z okazji rocznicy urodzin

18:00 Za ++ Bertę i Oskara Goczoł, ++ rodziców, dziadków, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

ŚRODA 29.04.2020 – ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, dz. i dK., patronki EUROPY

7:00 Za + Zofię Słoboda – od sąsiadów z ul. Chabrowej 24 B

18:00 Za + Józefa Błażejewskiego

CZWARTEK 30.04.2020 – Dzień powszedni

7:00 Za + Annę Piechaczek w 5 rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów, ++brata Gerarda i bratową Marię

18:00 Za ++ siostrę Janinę i brata Wacława oraz + kuzyna Stanisława

PIĄTEK 1.05.2020 – ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA

7:00 Do Chrystusa Zmartwychwstałego przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej i św. Jana Pawła II z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę dla rodzin: Widera i Buczkowski

18:00 Za ++ Gertrudę i Władysława Wydra, + syna Andrzeja, ++ Gertrudę i Józefa Psota

SOBOTA 2.05.2020 – UROCZYSTOŚĆ NMP – KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI

7:00 Do Chrystusa Zmartwychwstałego przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę dla rodziny Barasiński

9:00 W intencji Parafian

18:00 Za + Zygmunta Stefunyn w 3 rocznicę śmierci, jego ++ rodziców Amelię i Józefa, ++ teściów Wiesławę i Bronisława Olszewskich

NIEDZIELA 3.05.2020 – IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

7:30 Do Chrystusa Zmartwychwstałego przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Kazimierza z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

9:00 W intencji Parafian (KAPLICA) – TRANSMISJA INTERNETOWA

10:00 Do Chrystusa Zmartwychwstałego przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Dawida Suchana z okazji 20 rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

11:30 Za + Anielę Kokot, + męża Henryka i + córkę Alicję

15:00 Do Chrystusa Zmartwychwstałego przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Sabiny Lach z okazji 60 rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej licznej rodziny