Ogłoszenia Parafialne 26 kwietnia – 3 maja 2020 r.

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im, Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk24,13-35)

KOLEKTA: Na potrzeby naszej parafii.

1. Dzisiaj III Niedziela Wielkanocna. Od 20 kwietnia w naszej archidiecezji wierni mogą być obecni na Mszy św. W naszym kościele dopuszczalna liczba uczestników liturgii wynosi 34 osoby. Prosimy o zajmowanie miejsc ponumerowanych w ławkach. Ułatwi to sprawną dezynfekcję tych miejsc po zakończeniu Mszy św. Pierwszeństwo udziału we Mszy św. w środku kościoła mają osoby, które zamówiły intencję na daną godzinę. Wierni, którzy pozostaną w domach (szczególnie osoby starsze), mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii poprzez transmisję internetową z kaplicy o godz. 9:00.

2. Dziś rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny, dlatego od tej niedzieli przez cały tydzień po modlitwie różańcowej transmitowanej z naszej kaplicy (godz. 20:30) będą czytane przez 15 min. kolejne fragmenty Ewangelii św. Mateusza. Zapraszamy do wspólnej lektury słowa Bożego. Z tej okazji rodziny mogą zasiąść do stołu, na którym położymy Biblię i zapalimy świecę (np. paschalik).

3. W piątek rozpoczyna się maj – miesiąc poświęcony Matce Bożej. Zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa we wszystkich parafiach naszej archidiecezji nie będzie tradycyjnych nabożeństw majowych. W naszej parafii w maju po każdej Mszy św. w tygodniu, a w niedziele o godz. 20:30 przy kapliczce Matki Bożej będziemy odmawiać litanię loretańską.

4. W tym roku, ze względu na przypadającą 3 maja 4 Niedzielę Wielkanocną, Uroczystość NMP Królowej Polski będzie obchodzona w sobotę 2 maja. W naszym kościele Msze św. w tym dniu o godz. 7:00, 9:00 i 18:00.

5. Kancelaria parafialna jest czynna w poniedziałki i czwartki pół godziny po wieczornej Mszy św., a we wtorki i piątki pół godziny po porannej Mszy św. Duszpasterze w naszej parafii są dostępni o każdej porze dnia pod numerem telefonu parafialnego: 32/440–24–02. Poczta elektroniczna: rybnik.mbcz@katowicka.pl

6. Składamy serdeczne podziękowanie naszym parafianom i wszystkim ofiarodawcom za ofiary składane na konto bankowe parafii i przekazywane osobiście duszpasterzom. NUMER KONTA BANKOWEGO NASZEJ PARAFII: 81 1020 2472 0000 6302 0413 3708.

7. Wolne intencje Mszalne w maju: 6.05 (7:00); 7.05 (7:00); 8.05 (7:00); 12.05 (7:00); 13.05 (7:00); 15.05 (7:00); 16.05 (7:00); 18.05 (7:00); 19.05 (7:00); 21.05 (7:00); 27.05 (7:00); 28.05 (7:00); 29.05 (7:00); 30.05 (7:00); 31.05 (11:30 i 15:00). Intencje można zamawiać telefonicznie, bądź przez adres poczty elektronicznej parafii (podając tel. kontaktowy). Ofiary za Msze św. można przekazać na konto bankowe parafii, zaznaczając w tytule przelewu: nazwisko osoby zamawiającej (lub treść intencji – krótko), data i godzina zamówionej Mszy św.

8. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych wystawionych na półce przy bocznym wejściu do kościoła.