Ogłoszenia Parafialne 3 maja – 10 maja 2020 r.

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”. (J10,1-10)

KOLEKTA: Na potrzeby naszej parafii. Ze względu na higienę przyjmowania komunii św. na rękę, prosimy o składanie ofiar dopiero po zakończeniu Mszy św. Koszyki są wystawione przy bocznym wejściu oraz przy filarze z tyłu kościoła.

1. Dzisiaj IV Niedziela Wielkanocna zwana Niedzielą Dobrego Pasterza. Jest to szczególny dzień modlitwy za powołanych i o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.

2. Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi rządu i Episkopatu, ze względu na bezpieczeństwo sanitarne, w środku naszego kościoła w liturgii mogą uczestniczyć 34 osoby. Prosimy o zajmowanie miejsc ponumerowanych w ławkach. Ułatwi to sprawną dezynfekcję tych miejsc po zakończeniu Mszy św. Pierwszeństwo udziału we Mszy św. w środku kościoła mają osoby, które zamówiły intencję na daną godzinę. Wierni, którzy pozostaną w domach (szczególnie osoby starsze), mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii poprzez transmisję internetową z kaplicy o godz. 9:00.

3. W tym roku w naszej archidiecezji nie będzie odprawianych nabożeństw majowych w tradycyjnej formie. Ks. Arcybiskup zachęca nas do odmawiania litanii loretańskiej po każdej Mszy św. oraz w gronie rodzinnym, w domach. W naszej parafii będziemy modlić się słowami tej litanii po każdej Mszy św. w tygodniu, a w niedziele o godz. 20:30 przy kapliczce Matki Bożej.

4. W sobotę przypada 11 rocznica święceń kapłańskich Ks. Pawła. Zapraszamy na Mszę św. w jego intencji o godz. 7:00.

5. Kancelaria parafialna jest czynna w poniedziałki i czwartki pół godziny po wieczornej Mszy św., a we wtorki i piątki pół godziny po porannej Mszy św. Duszpasterze w naszej parafii są dostępni o każdej porze dnia pod numerem telefonu parafialnego: 32/440–24–02. Poczta elektroniczna: rybnik.mbcz@katowicka.pl

6. Składamy serdeczne podziękowanie naszym parafianom i wszystkim ofiarodawcom za ofiary składane na konto bankowe parafii i przekazywane osobiście duszpasterzom. W tytule wpłaty przelewu bankowego należy wpisać: „Darowizna na kościół”. Przypominamy, że sumy takich wpłat można odliczać w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego. W kancelarii parafialnej będzie można otrzymać specjalne potwierdzenie wpłaty. NUMER KONTA BANKOWEGO NASZEJ PARAFII: 81 1020 2472 0000 6302 0413 3708.

7. Wolne intencje Mszalne w maju: 7.05 (7:00); 13.05 (7:00); 15.05 (7:00); 16.05 (7:00); 18.05 (7:00); 19.05 (7:00); 21.05 (7:00); 27.05 (7:00); 28.05 (7:00); 29.05 (7:00); 30.05 (7:00); 31.05 (11:30 i 15:00). Intencje można zamawiać telefonicznie bądź przez adres poczty elektronicznej parafii (podając tel. kontaktowy). Ofiary za Msze św. można przekazać na konto bankowe parafii, zaznaczając w tytule przelewu: nazwisko osoby zamawiającej (lub treść intencji – krótko), data i godzina zamówionej Mszy św.

8. Dziękujemy paniom i panom za pomoc w sprzątaniu naszego kościoła i kaplicy w ubiegłą sobotę. Osoby chętne do pomocy w pracach porządkowych zapraszamy w następną sobotę o godz. 9:00.

9. Serdeczne „Bóg zapłać” tym rodzinom, które czynnie zaangażowały się w czytanie Pisma św. w minionym Tygodniu Biblijnym i uczestniczyły w wieczornej modlitwie różańcowej.

10. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych. Polecamy najnowszy numer „Gościa Niedzielnego” oraz inne czasopisma dla dorosłych, młodzieży i dzieci.