Parafia.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
ul. Franciszka Pilarczyka 5
44-210 Rybnik
tel. 32 440 24 02

Proboszcz: ks. Marek Bernacki

marekbest

Wikariusz: ks. Krzysztof Nowrot

krzysbest

Rezydent: ks. Paweł Rylski

pawelrylski

Dekanat: Rybnik
Liczba parafian: 3.900
Data odpustu: niedziela po 25 sierpnia

Parafia obejmuje ulice: Brzozowa, Chabrowa, Daleka, Głucha, Graniczna, Na Niwie, Na Okrzeszyńcu, Pilarczyka, Raciborska nr 122-188 i 125b-155b, Ujejskiego (do skrzyżowania z ul. Na Okrzeszyńcu), Wyboista, Zebrzydowicka nr 93-149.

Cel powstania nowej parafii:
Na większą chwałę Boga i jego Matki oraz pożytek ludu Bożego. Dla większej skuteczności pracy duszpasterskiej, dla większych możliwości dotarcia do indywidualnego parafianina /parafia św. Jadwigi jest obecnie największą parafią diecezji katowickiej/, wotum wdzięczności mieszkańców Rybnika i pielgrzymów rybnickich za dar Pieszej Rybnickiej Pielgrzymki na Jasną Górę /tradycja przeszło 60 lat pielgrzymek, najliczniejsza i jedna z najstarszych pielgrzymek w diecezji katowickiej/.

Wielkość kościoła:
na około 500 osób

Wezwanie kościoła:
Matki Boskiej Częstochowskiej

Dane wskaźnikowe budynku kościoła:
-powierzchnia użytkowa: 780 m2
-powierzchnia zabudowy: 697 m2

Długość kościoła:
36 m

Szerokość kościoła:
22 m /prezbiterium/ - 14,5 m /wejście główne/

Wysokość kościoła:
16 m /nawa/ - 23,30 m + 5,50 m /wieża + krzyż/ = 28,80 m

projekt1MBC

Architektoniczna koncepcja kościoła:
Kościół ma charakter założenia podłużnego, mocno zakorzenionego w tradycji sakralnej Śląska. Składa się z trzech zrównoważonych, ułożonych na podłużnej osi symetrii, elementów: wejścia, nawy głównej i prezbiterium. Wezwanie kościoła: Matki Boskiej Częstochowskiej wpłynęło na poszukiwanie wyrazu formy. Prosty, wręcz surowy charakter elewacji z cegły klinkierowej podkreśla obronną rolę Maryi Częstochowskiej. Nawiązuje kształtem do murów obronnych jak również użytym materiałem i wąskimi, podłużnymi oknami. Człowiekowi zagubionemu we współczesnym świecie, to Kościół daje wsparcie, ostoję i nadzieję.
Wnętrze pozbawione maksymalnie surowości, pełne ciepłych barw, drewna, ma dawać poczucie bezpieczeństwa, pokoju, miłości.
Dla Polaków, osadzonych w kulturze maryjnej, symbolika litery M jest jednoznaczna i kształt tej litery przewija się w różnych wymiarach w całej bryle kościoła i chociaż może nie być jednoznacznie odczytywany, to jednak jej symbolika towarzyszyła całemu procesowi projektowemu i miała zasadniczy wpływ na ostateczną bryłę kościoła.

Autor projektu:
mgr inż. architekt Barbara Hajduk

Firma:
PROSTEF Stefan Sładek, Rydułtowy

Budowniczy:
ks. Marek Bernacki

DOBRODZIEJE budowy kościoła:
Państwo Urszula i Władysław DAROWSCY z Rodziną
Państwo Adelajda i Bernard WAWRZYŃCZYK z Rodziną
Firma PROSTEF, Stefan Sładek, Rydułtowy
Mgr inż. arch Barbara Hajduk, Rybnik
Pan Piotr Płaczek, Piekary Śląskie
Firma Al-Due, Bogusław Jarzyna, Rybnik
Firma GEO-ROL, Wojciech Machnik, Roman Kolondra, Rybnik
Zakład Projektowy, Geologia, Zdzisław Malik, Sośnicowice
Państwo Spleśniały – Firma Ediart
Marcin i Małgorzata Podleśny
Państwo Kwiatoń Weronika i Henryk, Rybnik
Wałach Robert, Rybnik
Państwo Dmitrzak, Mrzygłód
Państwo Śpiewok, Rybnik
Państwo Bezwierzchny, Rybnik
Państwo Kaptur, Rybnik
Gramulla Ernest, Rozwadza
Państwo Zagoccy, Rybnik
Dziadek Zbigniew, Rybnik
Pani Achtelik, Rybnik
Państwo Kozub, Knurów
Michalik Krystyna, Rybnik
Państwo Kubina, Rybnik
Państwo Lanuszny, Leszczyny
Sławik Elżbieta, Rybnik
Glenc Teresa, Gorzyczki
Barszcz Grzegorz, Rybnik
Bismor Eryka, Knurów
Państwo Zając, Knurów
Państwo Marcinkiewicz, Rybnik
Pach Kornelia, Rybnik
Pluta Adrian, Rybnik
Machnik Wojciech, Rybnik
Państwo Grudka, Rybnik
Państwo Bernaccy, Knurów
Maria Przybylska, Rybnik
Maria Foltys, Rybnik
Łukasz Siepietowski, Knurów
Ks. Stefan Gruszka, Knurów
Państwo Tekien, Knurów
Wsp.Żyw.Róż., Chorzów Batory
Wołowski Michał, Knurów
Biniek Alina, Rybnik
Państwo Ratajczak, Rybnik
Państwo Maciaszczyk, Rybnik
Marek Jonderko, Rybnik
Maria Barczyk, Rybnik
Janusz Klimek, Rybnik
Jolanta Nowak, Rybnik
O.Jan Chrzciciel, Brazylia
Bożena Pieruszka, Rybnik
Róża Skrzypiec, Rybnik
Krystyna Młyńczyk, Rybnik
Helena Salomon, Rybnik
Zimoń Anna i Antoni, Rybnik
Jowik Teresa, Rybnik
Ks. Józef Przybyła
Rodzina Kąkol, Rybnik
Państwo Demonchaux
Przeliorz Regina, Rybnik
Państwo Seneczyn, Rybnik
Szmit Jan, Rybnik
Stach Henryka, Rybnik
Państwo Grabowscy, Rybnik
Rodzina Kuś, Świerklany
Zimińscy Władysława i Józef, Rybnik
Słoboda Zofia, Rybnik
Rodzina Dzierżęga, Rybnik
Słabkowska Kazimiera, Rybnik
Kubat Janina, Rybnik
Mycer Jerzy, Rybnik
Oleś Teresa, Rybnik
Rodzina Seneczyn, Rybnik
Czogalik Krystyna i Alfred, Rybnik
Dudek Bożena, Rybnik
Pawlak Janina i Marceli, Rybnik
Rodzina Harazim, Lyski
Koterwa Astryd, Łukoszek Maria, Rybnik
Sobik Lidia i Antoni, Rybnik
Niemiec Stanisław, Rybnik
Kurc Sylwia, Rybnik
Czech Celina i Jacek, Rybnik
Cichowąs Adam, Jastrzębie Zdrój
Państwo Wiesner, Rybnik
Dyduch Weronika, Rybnik
Hajduk Barbara i Michał
Zalewski Jan, Łaziska Górne
Kawicz Maria i Józef, Rybnik
Puszczewicz Luiza i Karol, Rybnik
Państwo Chmieliński, Rybnik
Woszczyńska Anna, Rybnik
Muszyńska Agnieszka, Rybnik
Strupowski Janusz, Bogunice
Maryańska Bogumiła, Rybnik
Jeżewska Irena, Rybnik
Sobala Jacek, Łaziska Górne
Buczkowska Irena, Rybnik
Ząbek Aleksandra, Rybnik
Chlebek Barbara i Aleksander, Rybnik
Dudek Marek, Rybnik
Zielonka Wioletta, Rybnik
Salamon Józef, Rybnik
Ząbek Aleksandra, Rybnik
Barszcz Grzegorz, Rybnik
Puszczewicz Luiza i Karol
Jeżewska Irena, Rybnik
Materzok, Rybnik
Weideman Krystyna i Henryk, Rybnik
Kogut Róża, Rybnik
Lewek Mirosława i Józef, Rybnik

Ważniejsze daty:

9.02.1998 r.
Spotkanie z Prezydentem Rybnika Panem Józefem Makoszem w sprawie możliwości pozyskania ziemi pod budowę kościoła na Osiedlu Chabrowa

20.09.2006 r.
Spotkanie z Prezydentem Rybnika Panem Adamem Fudalim w sprawie możliwości pozyskania ziemi pod budowę kościoła na Osiedlu Chabrowa

12.10.2006 r.
Pismo do Prezydenta Miasta Rybnika dotyczące przyznania miejsca pod budowę kościoła.

27.10.2006 r.
Odpowiedź miasta z propozycją terenów możliwych do przeznaczenia pod budowę kościoła.

9.06.2007 r.
Dekret Księdza Arcybiskupa powierzający Ks. Markowi Bernackiemu budowę nowego kościoła na terenie Parafii św. Jadwigi Śl. w Rybniku

4.08.2007 r.
Jasna Góra – Ks. Arcybiskup Damian Zimoń wyraża zgodę by nowy kościół był pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej

16-21.11.2007 r.
Spotkania z prywatnymi właścicielami działek w celu ich nabycia i przeznaczenia pod budowę kościoła.

16.02.2009 r.
Pismo Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia do Ks. Marka Bernackiego z prośbą o zintensyfikowanie starań związanych z przejęciem gruntu pod budowę nowego kościoła.

11.05.2009 r.
Spotkanie w Urzędzie Miasta Rybnika w sprawie zakupu ziemi pod budowę kościoła od Spółdzielni Mieszkaniowej w Rybniku.

4.10.2009 r.
Email do kl. Łukasza Darowskiego SDS – syna Pani Urszuli Darowskiej, właścicielki ziemi z pytaniem o możliwości zakupu ziemi pod budowę kościoła.

8.10.2009 r.
Odpowiedź kl. Łukasza. Przekazanie namiarów – adresu i numeru telefonu – do Pani Urszuli.

12.10.2009 r.
Informacja od kl. Łukasza.
„Rozmawiałem wczoraj z mamą i jest nastawiona pozytywnie do tej inicjatywy".

15.10.2009 r.
Spotkanie w Urzędzie Miasta Rybnika w sprawie zakupu ziemi pod budowę kościoła od Spółdzielni Mieszkaniowej. Propozycja wyceny ziemi przez Spółdzielnię Mieszkaniową.

22.10.2009 r.
Rozmowa telefoniczna z Panią Urszulą. Jest zgoda na przekazanie ziemi pod budowę kościoła !

23.10.2009 r.
Email do Pani Urszuli Darowskiej, właścicielki ziemi. Email opisujący krótko dotychczasowe starania o pozyskanie ziemi

25.10.2009 r.
Email ze Stanów Zjednoczonych, pierwsze ustalenia dotyczące sposobu przekazania ziemi.

26.10.2009 – 13.12.2009 r.
Korespondencja emailowa

16.11.2009 r.
Spotkanie w firmie PROSTEF z kierownictwem i panią architekt w sprawie projektu kościoła na Osiedlu Chabrowa.

18.11.2009 r.
Dziś Pani Adelajda Wawrzyńczyk, siostra Pani Urszuli Darowskiej przyniosła na piśmie tzw. pełnomocnictwo Apostilla potrzebne do podpisania umowy darowizny.

19.12.2009 r.
Spotkanie robocze z notariuszem Panem Piotrem Płaczko.

12.01.2010 r.
Podpisanie na probostwie Parafii św. Jadwigi Śl. w Rybniku aktu notarialnego – darowizna ziemi pod budowę nowego kościoła.

16.03.2010 r.
Postanowienie Ks. Arcybiskupa Damian Zimonia o ustanowieniu parafii patronackich dla budującego się kościoła na terenie Parafii św. Jadwigi Śl. w Rybniku na Osiedlu Chabrowa.

25 maj 2010 r.
Spotkanie Komisji Sztuki Sakralnej w celu zatwierdzenia projektu kościoła. Spotkanie zakończone odrzuceniem projektu.

8.06.2010 r.
Poświęcenie ziemi przy ul. Raciborskiej pod budowę kościoła i poświęcenie krzyża. W uroczystości uczestniczy Ks. Arcybiskup Damian Zimoń.

31.08.2010 r.
Spotkanie Komisji Sztuki Sakralnej w Katowicach w celu zatwierdzenia drugiego projektu kościoła.

7.09.2010 r.
Pismo Ks. Arcybiskupa zatwierdzające pozytywnie projekt budowy kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Rybniku

24.10.2010 r.
Ks. Marek Bernacki po raz pierwszy dokonuje w parafii św. Jadwigi Śl. prezentacji projektu nowego kościoła i makiety kościoła.

Od września 2010 do lutego 2011 r.
Prace na uzgodnieniami i projektami branżowymi

11.03.2011 r.
Dokumentacja dotycząca projektu budowy kościoła z uzgodnieniami i projektami szczegółowymi oddana do Urzędu Miasta w Rybniku, w celu uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy kościoła.

4.04.2011 r.
Zgoda miasta na rozpoczęcie budowy.

6.04.2011 r.
Spotkanie z firmą budowlaną w celu omówienia harmonogramu prac przy budowie kościoła.

18.04.2011 r.
Firma budowlana rozpoczyna prace na terenie budowy kościoła.

Maj 2011 r.
Prace ziemne i zbrojeniowe nad fundamentami kościoła oraz nad budynkiem probostwa i domu parafialnego.

Czerwiec - lipiec 2011 r.
Wznoszą się mury probostwa i domu parafialnego, zalewanie stropu i zbrojenie fundamentów kościoła.

Sierpień 2011 r.
Zakończenie prac nad fundamentami kościoła.

Wrzesień 2011 r.
Prace porządkowe – krótka przerwa techniczna na placu budowy.

Październik 2011 r.
Kontynuacja prac budowlanych – wznoszenie piętra budynku probostwa i domu parafialnego.

Listopad 2011 r.
Strop i zbrojenie dachu nad częścią parafialną.

Grudzień 2012 r.
Na placu budowy stanęła żywa choinka oświetlona lampkami ledowymi. Widoczna zwłaszcza z okien wieżowców na Chabrowej – jak się później okazało jedna z największych atrakcji zimowych na placu budowy.
Choinka na placu budowy.

Grudzień 2011 – Marzec 2012 r.
Przerwa zimowa w pracach budowlanych. Trwa jednak nieprzerwanie akcja duszpasterska – głoszenie kazań w wybranych parafiach i zbiórka materialna na budowę kościoła. Akcje prowadzi Ks. budowniczy Marek Bernacki.

Kwiecień 2012 r.
Po zimowej przerwie prace ruszają ponownie.
wykańczanie dachu – więźba drewniana + płyty i papa,
kominy,
ścianki działowe wewnątrz budynku.

23 Kwiecień 2012 r.
Spotkanie z instalatorem – sporządzanie planu instalacji wewnątrz budynku. Rozpoczęcie prac instalacyjnych.

3 Maja 2012 r.
Nabożeństwo majowe z poświeceniem kapliczki Matki Bożej z Lourdes.

27 sierpnia 2011 r.
Uroczystość wmurowania w fundament kościoła, cegiełek darczyńców.

 

 

 


logo70b     

|Logowanie|

Copyright © 2012. All Rights Reserved.